Sovittelu

  • Sovittelun avulla ratkotaan työyhteisön ristiriitatilanteita.
  • Esimiehet, HR-ammattilaiset, luottamushenkilöt ja työyhteisöt hyötyvät myös ristiriitojen ennaltaehkäisyn ja konfliktien hallinnan koulutuksesta.